OSNOVNE INFORMACIJE LIGE

Start – 01.05.2020. godine u 09:00h

Kraj – 31.05.2020. godine u 18:00h

Liga će se održati u pet kola, a sastoji se od 4 ekipe. Ekipa se sastoji od 5 članova (kapiten + 4 člana), a izabrane su 22.04.2020. godine putem video linka.

Direktor lige – Jonuz Zoranjić.

TIP LIGE

Liga je zatvorenog tipa, discipline se prate putem aplikacije „Strava“ (dostupna i za Android i iOS) i trče se u zakazanom periodu za svako kolo. Ruta za svaku disciplinu mora biti tačna i računa se samo „ELAPSED TIME“.

KATEGORIJE

Evidencija će se voditi u sljedećim kategorijama:

  • Grupni poredak 1,2,3,4 pozicija
  • Kategorija M/Ž pojedinačno
  • Kategorija zajedno M/Ž (trkači koji su se prijavili u ligu bez sata za trčanje)

MJESTO

U Virtualnoj ligi Pace staze za trčanje su upravo u trkačkim gradovima gdje trkači borave. Ono što je važno jeste da se discipline 800 i 3.000 metara trče na stadionu ili cesti ako nema stadiona dok se ostale discipline trče isključivo na cesti.

ČLANARINA

Članarina za prvu „probnu“ Virtualnu ligu Pace je BESPLATNA.

PROGLAŠAVANJE POBJEDNIKA I NAGRADE

Pobjednici na pojedinačnim utrkama se ne proglašavaju, već samo ukupni pobjednici, i to:

  • Grupe po poretku
  • Kategorija M/Ž
  • Najbolji pojedinac bez sata. „nagrada GARMIN sat za trčanje“

Nagrade za grupu koja pobjedi su sljedeće 5*Pehar, 5*Zlatna medalja, 5*BH Dryskin dres.

Nagrade za drugoplasiranu grupu su sljedeće 5*Srebrena medalja, 5* Pamučna majica.

Treća i posljedna grupa će dobiti medalje za učešće u ligi.

Svi trkači na početku takmičenja će dobiti broj za svoju grupu koji mogu isprintati i nositi tokom trčanja.

DISCIPLINE LIGE I DATUM PRIJAVE REZULTATA

800 METARA – STADION/CESTA

Prijava rezultata za svakog trkača od 01.05.2020. do 05.05.2020. godine,

3.000 METARA – STADION/CESTA

Prijava rezultata za svakog trkača od 01.05.2020. do 10.05.2020. godine,

5.000 METARA – CESTA

Prijava rezultata za svakog trkača od 01.05.2020. do 15.05.2020. godine,

10.000 METARA – CESTA

Prijava rezultata za 4 najbolja rezultata iz grupe od 01.05.2020. do 21.05.2020. godine,

21.094 METRA “Polumaraton“ – CESTA

Prijava rezultata za 3 najbolja rezultata iz grupe od 01.05.2020. do 31.05.2020. godine do 18:00h.

Discipline 10 i 21 kilometar mogu trčati svi trkači zbog pojedinačnog bodovanja, a kapiten grupa je dužan obavijestiti od kojih trkača se boduju rezultati za grupu do datuma kada će se upisivati bodovi.

Kapiten svake grupe šalje koje od rezultata će prijaviti za svakog trkača, te se registrirani rezultati neće moći mijenjati.

BODOVANJE KOLA

Bodovanje kola će se vršiti i tabela s rezultatima će biti dostupna:

800 metara – 06.05.2020. godine,

3000 metara – 11.05.2020. godine,

5.000 metara – 16.05.2020. godine,

10.000 metara – 22.05.2020. godine,

21.094 metra i proglašenje pobjednika 01.06.2020. godine.

Sve objave, rezultati, tabele, spiskovi ekipa, će biti dostupne na našoj web stranici.

SISTEM BODOVANJA

Za sve kategorije i sva kola bodovanje se vrši na isti način, a na osnovu formule: WR / rezultat takmičara x 100. Za svaku disciplinu u kojoj je učestvovao takmičar, bodove dobija na način da se SVJETSKI REKORD istrčane discipline podijeli sa postignutim VREMENOM/REZULTATOM TAKMIČARA i pomnoži sa 100.

DIREKTOR LIGE

Direktor lige će pratit sva dešavanja u ligi. Paziti će na njenu korektnost i da cijela liga protekne na fer i korektnoj osnovi. Ukoliko direktor lige utvrdi da neki od rezultata nisu na fer osnovi ili da izazivaju određenu sumnju, on može tražiti da taj trkač ponovi određenu disciplinu.

Za sva pitanja i sugestije u toku lige nadležan je upravo direktor lige.