Postani dio Pace porodice, postani trener Škole trčanja Pace!

Želiš postati dio PaceTeama?

Imamo priliku za vas, tražimo trenera koji će zajedno sa nama raditi u Školi trčanja Pace.

TRENER ŠKOLE TRČANJA PACE


Odgovornosti posla trenera:
* Kreira plan i program treninga (trčanja i vježbi) prilagođen polaznicima Škole trčanja (njihovim željama, potrebama i postavljenim ciljevima),
* Vodi treninge polaznika (minimalno 3 treninga sedmično) i razvija njihove sposobnosti i sportska znanja,
* Vodi brigu o polaznicima na način da im pomaže da se pripreme za pojedinačne ili ekipne utrke sa svrhom da istrče zacrtane ciljeve,
* Prepoznaje talente i predlaže potencijalne polaznike AK PACE PRO-a,
* Predlaže i kreira dodatne treninge i aktivnosti kojima će razvijati sposobnosti polaznika Škole trčanja,
* Druge tehničke i administrativne odgovornosti koje nalažu pravilnici Škole trčanja PACE.

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine:
* Završna godina (master) ili završen fakultet DIF/FASTO ili drugi fakultet sporta i tjelesnog odgoja, kineziologije i/ili sličnog programa za edukaciju trenera i/ili profesor tjelesne i zdravstvene kulture u redovnim programima školskog sportskog odgoja,
* Odlično poznavanje teorije sporta, teorije uspješnosti i sistema priprema te treniranja sportaša,
* Poznaje metode i sredstva treniranja povezana sa graničnim područjima teorije sporta, npr. pedagoško-organizacijska znanja, medicinsko-biološka znanja i društveno-organizacijska znanja,
* Takmičarskog duha i sa visokom orijentacijom na rezultat, ustrajan i strpljiv, otvoren i fleksibilan.

Uslovi:
* Trener će imati dva pomoćnika (člana kluba) koji će mu pružiti svu podršku,
* Honorarno plaćanje po Ugovoru o djelu,
* Mogućnost dodatne edukacije i usavršavanja u skladu sa potrebama radnog mjesta,
* Izleti sa članovima kluba i/ili polaznicima Škole trčanja na neku od utrka u BiH ili van granica BiH

Konkurs ostaje otvoren do 25.02.2020. godine. Tekst konkursa možete preuzeti ovdje.

Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte na nas na: info@pace.ba

Prijavite se putem linka.

Vidimo se uskoro 🙂