ENGLISH

Summer virtual fest

– Konjički virtualni 10k – Konjički virtualni 5k –

 


 

STARTNINE

Startnine se odnose i na utrku “Konjički virtualni 10k” i na utrku “Konjički virtualni 5k”

Basic paket – cijena BESPLATNO

(paket sadrži: učesnički dizajnirani broj, e-diploma/certifikat o učešću i završenoj utrci).

Full paket – cijena 12,00 KM plaćanje preko uplatnice ili putem Paypal-a 7,00 EUR

(paket sadrži: učesnički dizajnirani broj, e-diploma/certifikat o učešću i završenoj utrci, finišerska metalna medalja).

 


Prijave su otvorene do 01.07.2020. godine!


INSTRUKCIJE ZA UPLATU:

Primalac: AK PACE KONJIC

Adresa: Kolonija 3, 88400 Konjic

Svrha: KOTIZACIJA ZA KONJIČKU VIRTUALNU UTRKU

Broj računa 338 680 226 929 0579

Iznos – 12,00 KM

(upute će svi učesnici dobiti i putem emaila)

 

Spisak prijavljenih učesnika 5k i 10k


Prijava rezultata od 03. jula do 05. jula 2020. godine do 23:59 sati!

Svi učesnici su dužni svoje rezultate objaviti putem aplikacije “Strava” i “Garmin” i preko prijave koju ćemo naknadno dostaviti. U obzir se uzima samo “Elapsed time”!


 

 

 

Pravila održavanja utrka “Konjički virtualni 10k” i “Konjički virtualni 5k”

 1. Organizator manifestacije „Summer virtual fest“ je Atletski klub Pace Konjic (u daljem tekstu organizator).
 2. U sklopu manifestacije „Summer virtual fest“ održavaju se utrke:
  1. Virtualna utrka na 10 kilometara – „Konjički virtualni 10k“,
  2. Virtualna utrka na 5 kilometara – „Konjički virtualni 5k“.
 3. Lokacija održavanja utrke nije fiksna, svaki prijavljeni učesnik/trkač (u daljem tekstu učesnik) može istrčati utrku na bilo kojoj geografskoj lokaciji i svojom prijavom potvrđuje da se slaže sa obavezama koje se odnose na učesnike, a koje obaveze se nalaze u nastavku ovih pravila.
 4. Vremenski period održavanja utrka od 03. do 05. jula 2020. godine do 23:59 sati.
 5. Rezultati učesnika se prate preko aplikacije „Strava“ i “Garmin”, u kojoj situaciji su učesnici dužni da po završenoj utrci pošalju svoj rezultat organizatoru (tekstuelno u formatu sat:minuta:sekunda i vizuelno u formatu slike – screenshot rezultata sa aplikacije gdje je obavezno da budu vidljivi svi podaci). Kao rezultat uzima se „ELAPSED TIME“ sa aplikacije i to vrijeme će se koristiti pri konačnom rangiranju učesnika. Rezultati se primaju do 05. jula 2020. godine do 23:59 sati. Rezultati zaprimljeni nakon tog perioda neće se uzeti u razmatranje.
 6. Organizator je dužan najkasnije do 10. jula 2020. godine objaviti ukupan poredak učesnika.
 7. Organizator će otvoriti prijave putem web stranice www.pace.ba, a koje prijave će se zatvoriti 01. jula 2020. godine.
 8. Prijavljeni učesnici imaju mogućnost izbora utrke koju žele da istrče i mogućnost izbora startnog paketa
  1. Full paket koji sadrži startni broj, metalnu medalju i certifikat po završetku utrke, koji će se plaćati u skladu sa cijenom koju odredi organizator,
  2. Basic paket koji sadrži startni broj i certifikat po završetku utrke, a koji paket će biti besplatan.
 9. Uplate za Full paket moguće su putem uplatnice na račun organizatora ili putem aplikacije Paypal.
 10. Organizator se obavezuje da će svim učesnicima nakon prijave „Basic paketa“ putem emaila proslijediti startni broj u pdf formatu, a po zaprimljenom rezultatu učesnika i nakon konačnog rangiranja učesnika putem emaila proslijediti diplomu/certifikat o učešću i završenoj utrci.
 11. Organizator se obavezuje da će svim učesnicima nakon prijave „Full paketa“ i zaprimanja uplate putem emaila proslijediti startni broj u pdf formatu, a po zaprimljenom rezultatu učesnika i nakon konačnog rangiranja učesnika putem emaila proslijediti diplomu/certifikat o učešću i završenoj utrci, a nakon čega će putem JP BH Pošta d.d. dostaviti metalnu medalju.
 12. Konačni rezultati, nakon zaprimanja i rangiranja će biti objavljeni na web stranici www.pace.ba.