GRAWE KONJIČKI CENER 2022

ENGLISH

 

 

GRAWE KONJIČKI CENER 2022

“GRAWE KONJIČKI CENER 2022” ODRŽATI ĆE SE 02.07.2022. GODINE U KONJICU

UTRKE I PAKETI

KONJIČKI CENER 10K

Redovne prijave – 20.00 KM

Od 01.05.2022 do 15.6.2022

*Oficijelni dres 20 KM* se dodatno doplaćuje po želji trkača!  

( Učesnički broj sa čipom (BIB), e-diploma, finišerska medalja, okrepa (voda, voće), tokom i nakon utrke, hrana nakon utrke, pokloni sponzora

 ŠTAFETA 5K + 5K M/Ž

Redovne prijave – 40.00 KM

Od 01.05.2022 Do 15.6.2022

*Oficijelni dres 20 KM* se dodatno doplaćuje po želji trkača!  

DJEČIJA UTRKA “SARA I MALA RAJA”

Prijava na Dječju utrku će se održati isključivo na info pultu na dan održavanja utrke “Konjički cener”. Dodatne informacije vezano za Dječju utrku će biti naknadno objavljene.

Prijave za “GRAWE Konjički Cener  su otvorene od 13.03.2022. godine do 15.06.2022. godine ili do limita utrke! 

PRIJAVA NA UTRKE

Za grupne prijave obratite se na konjickicener@gmail.com

INSTRUKCIJE ZA UPLATU:

Primalac: AK PACE KONJIC

Adresa: Kolonija 3, 88400 Konjic

Svrha: KOTIZACIJA ZA /navesti vrstu paketa/

Broj računa 338 680 226 929 0579

Iznos – (iznos paketa) 

(za sada su omogućene samo uplate iz Bosne i Hercegovine, ali budite strpljivi, radimo na rješavanju tog problema)

NAPOMENA

Učesnici koji odustanu u periodu do 15.06.2022. godine imaju pravo na povrat startnine od 50% od onog iznosa koji su uplatili. U periodu od 15.06 do 02.07.2022. godine uplaćeni iznos startnine neće biti vraćen.

 

U slučaju izvanrednih događaja vezanih za pandemiju COVID-19, odnosno vremenskih neprilika, zemljotresa i ekstremnih klimatskih pojava u periodu do 15 dana prije planiranog datuma održavanja, organizator zadržava pravo otkazivanja utrke nakon čega će svim takmičarima vratiti 50% uplaćenih sredstava, odnosno na zahtjev takmičara prijave se mogu prebaciti na utrku koja će se održati 2023. godine. Preostalim dijelom organizator pokriva dio troškova organizacije nastalih do trenutka otkazivanja. Ukoliko započeta utrka bude prekinuta uslijed vremenskih nepogoda, ili bilo kojeg razloga izvan kontrole organizatora, neće biti izvršen povrat uplaćenih sredstava.

 

Organizator će posebno pratiti stanje vezano za pandemiju (COVID-19), mjere i preporuke nadležnih kriznih štabova, Higijensko-epidemioloških službi, kao i nadležne inspekcije, te prema utvrđenom stanju uz poštivanje svih mjera i preporuka usmjeravati dodatna pravila ponašanja na utrci.

 

Saobraćaj tokom utrke će biti zatvoren, uz pratnju i obezbjeđenje pripadnika MUP HNK.

 

Nastupiti mogu svi zdravi takmičari i svi trče na ličnu odgovornost. Prijavom na utrku takmičar se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke te potvrđuje svoje zdravstveno stanje i spremnost da završi utrku. Organizator je osigurao medicinsku i pratnju GSS-a, uz volontere na stazi.

 

Mjerenje vremena je elektronsko uz korištenje čipova te će svi rezultati biti objavljeni neposredno po završetku utrke na web stranici organizatora. Startni broj stavlja se isključivo na prsa i mora biti vidljiv tokom cijele utrke. Takmičari moraju tokom utrke uz startni broj imati i pripadajući čip bez kojeg njihov plasman neće biti zabilježen. Tokom utrke nije dozvoljena privatna pratnja takmičarima, nije dozvoljeno korištenje prevoznih sredstava (svih vrsta), pozivamo sve takmičare na fer i korektno ponašanje. Nepoštivanje pravila za sobom povlači diskvalifikaciju takmičara.

 

Prijavom na utrku takmičar je saglasan da organizator smije koristiti lične podatke (ime i prezime, država, klub) i fotografije nastale za vrijeme, neposredno prije i poslije utrke za svoje interne potrebe i potrebe promocije događaja.

 

Sve informacije vezane za preuzimanje startnih paketa i uputa, smještaja i ostale obavijesti, organizator će sve prijavljenje obavijestiti putem e-maila, na web stranici (www.pace.ba) i putem društvenih mreža (Facebook, Instagram).