Akcija još uvijek traje!

Akcija prikupljanja novčanih sredstava za našeg sugrađanina Džemala Makan još uvijek traje.

150 kilometara za Džemala Makan” je akcija koju su pokrenuli članovi Pace-a u saradnji i uz veliku pomoć organizacije PomoziBa.

U sklopu ove akcije je Mahir Mujić istrčao 135 kilometra, od Sebilja u Sarajevu, preko Stare ćupijre u Konjicu, pa do Starog mosta u Mostaru.

Novčana sredstva smo skupljali prodajom Mahirovih kilometara i skupljanjem na štandovima koji su bili postavljeni u Konjicu, Sarajevu i Mostaru.

Akcija traje do petka, 11.09.2020. godine. Ukoliko želite donirati, sredstva možete uplatiti na:

▶️UPLATA IZ BIH:
Primalac: Mahir Mujić, Ali Ef.Lokvančića 36. Sarajevo,
Broj računa: 1613000060524175 otvoren u Raiffeisen bank dd
Svrha: ZA DŽEMALA MAKAN
 
▶️UPLATA IZ INOSTRANSTVA:
Primalac: Mahir ( Ismet ) Mujić, Ali Ef.Lokvančića 36. Sarajevo,
IBAN: BA391613000060524175
SWIFT: RZBABA2S Raiffeisen bank DD BIH
 
 

Hvala vam što se podržali ovu akciju i povećali šanse za Džemalov oporavak!!!