AK PACE Konjic u službi sugrađana

Kako su naredbom Kriznog štaba zamrznute sve sportske aktivnosti, grupni treninzi i okupljanja, članovi PACE-a su atletsku stazu zamijenili sa dobrovoljnim pomaganjem starijim sugrađanima Konjica.

Članovi naše ekipe svakodnevno idu na intervencije u sklopu mobilnog tima u kojem su okupljene mnoge organizacije i udruženja iz Konjica, a pod nadzorom i uputama Civilne zaštite Konjic i Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Konjic.

Ovim angažmanom pokušavamo da olakšamo našim starijim sugrađanima, kako bi ostali zaštićeni u svojim domovima, tako što za njih vršimo kupovinu potrepština, podizanje lijekova i slično.

Mi smo vani za vas, kako bi vi ostali kući 🙂

Pridržavajte se mjera i uputa Kriznog štaba!

Ponovo ponavljamo, ukoliko vam je potrebna pomoć za kupovinu potrepština ili lijekova, broj na koji možete zvati je 121