AK PACE Konjic u borbi protiv COVID-19

U vrlo teškoj trenutnoj epidemiološkoj situaciji izazvanoj virusom COVID-19 (Corona) koja se odvija kako širom kugle zemaljske, tako i kod nas, odvažni članovi Atletskog kluba PACE Konjic pridružili su se inicijativi Civilne zaštite općine Konjic i nevladinih organizacija na području općine Konjic.

Pokrenuta je akcija pod nazivom “Život ne smije stati” sa ciljem pomoći starijim i iznemoglim osobama sa područja naše općine.

Kroz koordinaciju štaba Civilne zaštite općine Konjic i ostalih udruženja, mobilni timovi će vršiti nabavku medikamenata, hrane i kućnih potrepština, kao i pružiti pomoć našim najstarijima.

Aktivirani su telefonski brojevi, koji će biti 24/7 na raspolaganju.

Više o akciji možete pročitati na linku.

Još jednom vas pozivamo da se pridržavate uputa i naredbi Kriznog štaba, štaba Civilne zaštite ili drugog nadležnog organa, kako bi što lakše prošli kroz sve ovo.

AK PACE Konjic je uz vas!